หน้าแรก เล่นเกม อันดับคะแนน รางวัล กระดานสนทนา

Division 1 Premier League

* อันดับ 16-20 ตกไปอยู่ นอกลีก
อันดับ นามแฝง ผล ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน วันนี้เลือก
1 ABB6395 WWWLWWLDWWW 8 1 2 25 ชิลี (W)
2 Porn LWWLwWLWWWW 8 0 3 23 แบรดฟอร์ด ซิตี้
3 Mj10 wwWWWWLLWWL 8 0 3 22 เซา เบนโต้
4 Aomsup wWWLWLWDWWL 7 1 3 21 ออสเตรเลีย (W)
5 เฮียเก้า WWWwLWLLWLW 7 0 4 20 ชิลี (W)
6 OTTO LWLLLWWDWWW 6 1 4 19 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
7 caz2611 LWLLWWLDWWW 6 1 4 19 ชิลี (W)
8 22_leong DLWLLwWWLWW 6 1 4 18 แบรดฟอร์ด ซิตี้
9 <<เสือ>> LLWLWLWWWLW 6 0 5 18 แบรดฟอร์ด ซิตี้
10 ~คนมักหี~ WWLLWWLDLWD 5 2 4 17 ชิลี (W)
11 อาท วรวิช wLWLLLWWWWL 6 0 5 17 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
12 Topsecret9 WWWWLLLDLWL 5 1 5 16 ชิลี (W)
13 Rung Kulad LLWwwLWWLLW 6 0 5 16 แบรดฟอร์ด ซิตี้
14 โนบิตะ LLWLLWWWLWL 5 0 6 15 มอร์แคมบ์
15 ツยัعแ∂น LLWWWLLWWLL 5 0 6 15 เซา เบนโต้
16 Bigberm WLWLLLLWLWL 4 0 7 12 แบรดฟอร์ด ซิตี้
17 ปิ่นสยาม LWWWLLLwLL 4 0 6 11 แบรดฟอร์ด ซิตี้
18 Iney wLLLLWLLW 3 0 6 8 เยโอวิล
19 เฮียกบ1 DWLDLLLWLLL 2 2 7 8 ออสเตรเลีย (W)
20 <<Apo>> LLLLLLLDWWL 2 1 8 7 ปีเตอร์โบโร่

Championship Championship

* อันดับ 1-5 ได้เลื่อนขึ้นไปอยู่ Premier League
อันดับ 16-20 ตกไปอยู่ Division 1
อันดับ นามแฝง ผล ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน วันนี้เลือก
1 Kung WWWLWWWWWLL 8 0 3 24 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
2 เชลชี.. WWWWLLWWWWL 8 0 3 24 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
3 Art WLWWLLWWWWL 7 0 4 21 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
4 Oily WWWwWWWLLLL 7 0 4 20 สเปนนีย์มัวร์ ทาวน์
5 EST 3344 LWWDLWWWWLL 6 1 4 19 ชิลี (W)
6 BolL WWLLWLLDWWW 6 1 4 19 ชิลี (W)
7 BUGDUL WLWLWWLWLLW 6 0 5 18 ครอว์ลีย์ ทาวน์
8 Tatuy WLWWWLWWLLL 6 0 5 18 แอนนัน แอธเลติก
9 กoui WLLWLLWWWWL 6 0 5 18 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
10 ก.โด้ WLLWLLWWWWL 6 0 5 18 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
11 ธัญญา WLLWWLWWLWL 6 0 5 18 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
12 WichTechaw LWDLWLWDLwW 5 2 4 16 บิลเลอร์ริเคย์ ทาวน์
13 jakphet305 LwWLWwLLLWw 6 0 5 15 แบรดฟอร์ด ซิตี้
14 นนท์นาป่า LLWWLLWWLWL 5 0 6 15 ชิลี (W)
15 บังแวร์ สว LwWwWLLDWLL 5 1 5 14 คริซิวม่า
16 Gueno WLWWLLLWLLL 4 0 7 12 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
17 มนัส LLLLLWLLWWW 4 0 7 12 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
18 A.supakon WLLWLLWLLWL 4 0 7 12 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
19 OhmSenTai LwLLLWLwWL 4 0 6 10 ปีเตอร์โบโร่
20 l3iGarT LLLWLLLLLLL 1 0 10 3 ชิลี (W)

Division 1 Division 1

* อันดับ 1-10 ได้เลื่อนขึ้นไปอยู่ Championship
อันดับ 16-20 ตกไปอยู่ นอกลีก
อันดับ นามแฝง ผล ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน วันนี้เลือก
1 ดีคอลเจน WWWLWWLDWWW 8 1 2 25 ชิลี (W)
2 ปอม WWWLLWWWWW 8 0 2 24 แบรดฟอร์ด ซิตี้
3 โคนันคุง DWWWWWLWLWL 7 1 3 22 แบรดฟอร์ด ซิตี้
4 โก๋หลังวัง WWWLWWWDLWL 7 1 3 22 คริซิวม่า
5 Adisorn WLWWLLWWWWL 7 0 4 21 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
6 ครีมมี่ LWWWLWWWWLL 7 0 4 21 คริซิวม่า
7 mutshy WWWwLLLLWWW 7 0 4 20 แบรดฟอร์ด ซิตี้
8 KeNsHi WLWLWWWDLWL 6 1 4 19 คริซิวม่า
9 KINGKONG WLWwWwLLWWL 7 0 4 19 ชิลี (W)
10 sak999 WLWLWWLWWL 6 0 4 18 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
11 Kik LWWLLWWWWLL 6 0 5 18 ซันเดอร์แลนด์
12 Chay WLWLLLLWWWW 6 0 5 18 ชิลี (W)
13 ต้อง 'แต้ง LLDwWwWLWWL 6 1 4 17 สคันธอร์ป
14 City2 WWDWLWLLLWL 5 1 5 16 ซันเดอร์แลนด์
15 [email protected] LwWLWwLLLWD 5 1 5 14 เยโอวิล
16 ยั่งยืน😍 wLLWLLLwWwD 5 1 5 13 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
17 ซุนกวน WLLwWLLwD 4 1 4 11 อ็อกฟอร์ด ยูไนเต็ด
18 เจ็บจนจุก DWLLWLWLLLL 3 1 7 10 ปีเตอร์โบโร่
19 golf22 LLLLLLWWLLL 2 0 9 6 มอร์แคมบ์

นอกลีก นอกลีก

* อันดับ 1-10 ได้เลื่อนขึ้นไปอยู่ Division 1
อันดับ นามแฝง ผล ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน วันนี้เลือก
1 Sarun WWWWWWWWWWL 10 0 1 30 คริซิวม่า
2 Kan0079 WWLWWWWWWWW 10 0 1 30 แมนส์ฟิลด์
3 Art14 LWWWwWWWWWW 10 0 1 29 ชิลี (W)
4 ทับทิมกรอบ WWWLWWWwWWW 10 0 1 29 สเปนนีย์มัวร์ ทาวน์
5 เฮียจน WWWwWWWWLWW 10 0 1 29 เซา เบนโต้
6 เทพนู WDWWLWWWWWW 9 1 1 28 แบรดฟอร์ด ซิตี้
7 R.bebyood WWWWWWWDWWL 9 1 1 28 ชิลี (W)
8 ScoRPioN WWLWWWWWWW 9 0 1 27 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
9 ยิงกระจาย WWWWWWLWLWW 9 0 2 27 ร็อตเธอร์แฮม
10 Poloso LWWWLWWWWWW 9 0 2 27 ปีเตอร์โบโร่
11 Pumpuy WLWWWWWWWWL 9 0 2 27 ชิลี (W)
12 Yutt WLLWWWWWWWW 9 0 2 27 คาร์ไลส์
13 ยืนยังเซ WWWWWWLWWLw 9 0 2 26 บอสตัน ยูไนเต็ด
14 ปานริศา LWLWwWWWWWW 9 0 2 26 แบรดฟอร์ด ซิตี้
15 Slamdunk WWWwWLWWWWL 9 0 2 26 มอร์แคมบ์
16 ดินดี WLWWWwWWWLW 9 0 2 26 ซันเดอร์แลนด์
17 viptips WWWwWWWLLWW 9 0 2 26 แอนนัน แอธเลติก
18 ฟองเบียร์ WLWWWwWLWWW 9 0 2 26 พาราน่า
19 policy WWWWWDwDWwD 8 3 0 25 บิกเกิลส์เวด ทาวน์
20 Cena wWWwLwWWWWD 9 1 1 25 เซา เบนโต้
21 Hang Man WWWLWWLDWWW 8 1 2 25 ชิลี (W)
22 Ness WWWWWWWWLLD 8 1 2 25 ครอว์ลีย์ ทาวน์
23 อังเคืลซัง WWWLWWLDWWW 8 1 2 25 ชิลี (W)
24 Baobao LWWWWLWDWWW 8 1 2 25 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
25 Tawan420 WLWWWWWDWWL 8 1 2 25 เยโอวิล
26 Tutor789 WWWWWLWDLWW 8 1 2 25 แบรดฟอร์ด ซิตี้
27 Sumran WWWLWLWWWWD 8 1 2 25 ชิลี (W)
28 BoMYuP WWWLWWLDWWW 8 1 2 25 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
29 ไทยภู WwWWLWWLWWw 9 0 2 25 ชิลี (W)
30 แมลงแป๊ะ WLWWLWWWWW 8 0 2 24 แมนส์ฟิลด์
31 Koyyy WWWLWWWWWL 8 0 2 24 ซันเดอร์แลนด์
32 cb175 WWWWLWWWLW 8 0 2 24 บอสตัน ยูไนเต็ด
33 Apisit WWWWWLWWWL 8 0 2 24
34 -not WWWLWLWWWW 8 0 2 24 ออสเตรเลีย (W)
35 ฟ้า WWLwWWLWWDW 8 1 2 24 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
36 ใบมุกเอฟซี WWWwLWLDWWW 8 1 2 24 แบรดฟอร์ด ซิตี้
37 Tcai DWWwWLWWLWW 8 1 2 24 นิวคาสเซิลU21
38 Azsx2408 LWWWWwDLWWW 8 1 2 24 อ็อกฟอร์ด ยูไนเต็ด
39 teerawat WwWLWWLDWWW 8 1 2 24 แบรดฟอร์ด ซิตี้
40 Arb WWWWwwLWWLw 9 0 2 24 ชิลี (W)
41 หนุ่ย-911 WLWWWWLWWWL 8 0 3 24
42 เอกวายุ WWWLLWWWWWL 8 0 3 24 ชิลี (W)
43 Mai(Tee) WWWLWLWWLWW 8 0 3 24 เมโทรฯ โปลิศ FC
44 J007 WWWWLWWWLWL 8 0 3 24 สเปอร์U21
45 สิริ LWWWWWWWLWL 8 0 3 24 โคลเชสเตอร์
46 Betday WWWLLWWWWWL 8 0 3 24 แมนส์ฟิลด์
47 zojiroshi WWWWWLWLWWL 8 0 3 24 สเปนนีย์มัวร์ ทาวน์
48 Boss38 WWWWLWLWWLW 8 0 3 24 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
49 Sukaidi LWWLWWWWLWW 8 0 3 24 แบรดฟอร์ด ซิตี้
50 Timilk WWLLWWWWLWW 8 0 3 24 คิงส์ ลินน์ ทาวน์
51 Liplip WWWLLLWWWWW 8 0 3 24 ซันเดอร์แลนด์
52 TheBas WWWWWWLWWLL 8 0 3 24 ฮารท์ลี่พูล
53 Cartoon LWWLLWWWWWW 8 0 3 24 แบรดฟอร์ด ซิตี้
54 Sixsax LWWWLWWWWWL 8 0 3 24 ซันเดอร์แลนด์
55 Ruangchai WWWLLWWLWWW 8 0 3 24 ชิลี (W)
56 SAMBOKA LWWLWLWWWWW 8 0 3 24 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
57 Jane WWWWWWLWWLL 8 0 3 24 ฮารท์ลี่พูล
58 Dummy WWWWWLWWLWL 8 0 3 24 แซลฟอร์ด ซิตี้
59 Teerasak WWWLWLWWWWL 8 0 3 24 อิปสวิช
60 Junewin WWWWWWLWWLL 8 0 3 24 สเปนนีย์มัวร์ ทาวน์
61 Aon aguero LWWWLWWWWLW 8 0 3 24 แบรดฟอร์ด ซิตี้
62 veStec WLWWWWLWWWL 8 0 3 24 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
63 cattie WWWLLWWWWWL 8 0 3 24 คริซิวม่า
64 เซียน1 wWWWWWWWL 8 0 1 23 เยโอวิล
65 DEARDEER WWWLWWLDWWD 7 2 2 23 กอริติบ้า
66 nattasan DWWLWWLDWWW 7 2 2 23 ชิลี (W)
67 numfino WwDWWwLWLWW 8 1 2 23 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
68 prawat LWWWWLLWWWw 8 0 3 23 ชิลี (W)
69 ด.ช.รามี่ LWWWWWWLWwL 8 0 3 23 คาร์ไลส์
70 แมงแป้fc WwLLLWWWWWW 8 0 3 23 ปีเตอร์โบโร่
71 Chelseawin WwWLWWWWLWL 8 0 3 23 ออสเตรเลีย (W)
72 Fogman LwLWWWWWWLW 8 0 3 23 เยโอวิล
73 ฝรั่งสายรอ WWWWLwLWLWW 8 0 3 23 ชิลี (W)
74 Bumbim- WWWWWwWWLLL 8 0 3 23 ปีเตอร์โบโร่
75 GüS WLWWLwWWWWL 8 0 3 23 ชิลี (W)
76 Gu-Tao WWWWLwWLWWL 8 0 3 23 อิปสวิช
77 หมวย- WLWWWLWwWWL 8 0 3 23 อ็อกฟอร์ด ยูไนเต็ด
78 นายเก่ง WwWLWWWLWWL 8 0 3 23 พอร์ทเวล
79 Mspp WDWWWWLWW 7 1 1 22
80 falalook WWWWWLWWD 7 1 1 22 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
81 0870275536 DWWWLWWWWL 7 1 2 22 วีลด์สโตน
82 thu2527 WWWLLWDWWW 7 1 2 22 อิปสวิช
83 Orton wWWwLwWWLWD 8 1 2 22 ปีเตอร์โบโร่
84 Picific WwWwwWLLDWW 8 1 2 22 ปีเตอร์โบโร่
85 PCRP- WWWLWLDWWWL 7 1 3 22 มอร์แคมบ์
86 Pejo LWWWWWLDWWL 7 1 3 22 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
87 mufa- WWWLWWLDWWL 7 1 3 22 ชิลี (W)
88 Tor123 WWWWLWDWLWL 7 1 3 22 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
89 Worrapat WWWLLWWDWWL 7 1 3 22 พอร์ทเวล
90 huntnover LwWLWLWWWwW 8 0 3 22 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
91 keat0608 WWWwWwLWWLL 8 0 3 22 แมนส์ฟิลด์
92 บันเทิงtm- WwLWWwLWLWW 8 0 3 22 แมนส์ฟิลด์
93 Drago WwWLWLLWWwW 8 0 3 22 ชิลี (W)
94 kanu wwWWLWLWLWW 8 0 3 22 ฟอเรสต์กรีน
95 tongk LWWWWWLWW 7 0 2 21 ลอนดริน่า
96 darunee LDWLwWWWWW 7 1 2 21 แบรดฟอร์ด ซิตี้
97 ตุ๊ต๊ะต๊อม WWWLWLWWWL 7 0 3 21 ฮารท์ลี่พูล
98 kengsport LLWWWWWWWL 7 0 3 21 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
99 โอเย LWWLLWWWWW 7 0 3 21 แบรดฟอร์ด ซิตี้
100 ae5411 WWWWWWWLLL 7 0 3 21 เยโอวิล
101 Chedwrk LWLWWWLWWW 7 0 3 21 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
102 Aden* WWWWLWWWLL 7 0 3 21 ลินคอล์น ซิตี้
103 Tommy WWWLLLWWWW 7 0 3 21 สเปนนีย์มัวร์ ทาวน์
104 Pepejaaa WLWDLWDWWWD 6 3 2 21 แอนนัน แอธเลติก
105 เคเคเค DLWLWwWWLWW 7 1 3 21 มอร์แคมบ์
106 Uvakin WLWWWwLLWWD 7 1 3 21 อ็อกฟอร์ด ยูไนเต็ด
107 exeg LWWWLWWWLWL 7 0 4 21 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
108 PaoZuii LWWWWLLLWWW 7 0 4 21 แบรดฟอร์ด ซิตี้
109 K&K WLWLLWWWWWL 7 0 4 21 พอร์ทเวล
110 ทวีทรัพย์ LWWWLWWLWLW 7 0 4 21 เซา เบนโต้
111 JPBB LWWWLWWLWWL 7 0 4 21 ชิลี (W)
112 Ounny WLWWWWWLLWL 7 0 4 21 ปอนเต เปรต้า
113 Onion LWWWLWLWWLW 7 0 4 21 เซา เบนโต้
114 Deeno007 LWWLLWLWWWW 7 0 4 21 แอนนัน แอธเลติก
115 Aekfoil WLWWLWWLLWW 7 0 4 21 แบรดฟอร์ด ซิตี้
116 torlek WWWLLLWWWWL 7 0 4 21 คาร์ไลส์
117 กูยสเร็น WLWLLWWWWLW 7 0 4 21 แบรดฟอร์ด ซิตี้
118 Manorom9 WLWWLLWWWWL 7 0 4 21 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
119 เจ้น้ำตาล WWLWWLLWWWL 7 0 4 21 ปีเตอร์โบโร่
120 ประเสริฐ WLLWWLWWWWL 7 0 4 21 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
121 Ball13 WLWWWWLWLWL 7 0 4 21 คริซิวม่า
122 marut5536 WLWWLWWWLWL 7 0 4 21 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
123 เทพเฮง12 WLWWWLLWLWW 7 0 4 21 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
124 TON321 LWWWWWWLLWL 7 0 4 21 ออสเตรเลีย (W)
125 dGOLFb WWWWLWLWWLL 7 0 4 21
126 Ter LWWWLWWWLWL 7 0 4 21 คริซิวม่า
127 Sekwin WLWWLWWLLWW 7 0 4 21 ชิลี (W)
128 Sompong LWWLWLWWWWL 7 0 4 21 ทรานเมียร์
129 ccharlieps WLWLWLWWLWW 7 0 4 21 ชิลี (W)
130 Wayufr WWLWWWWWLLL 7 0 4 21 สเปนนีย์มัวร์ ทาวน์
131 กนก LWWWWLLWLWW 7 0 4 21 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
132 DON WWWLWWLWLLW 7 0 4 21 สเตาร์บริดจ์
133 -TCF- WLWWWWLWWLL 7 0 4 21 อ็อกฟอร์ด ยูไนเต็ด
134 Kig WWWWWLWLWLL 7 0 4 21 ชิลี (W)
135 thehector WWWLWLWWLWL 7 0 4 21 ปีเตอร์โบโร่
136 nnoeystw WLWLWLWWLWW 7 0 4 21 ชิลี (W)
137 Numax WWWLWLWWLLW 7 0 4 21 คาร์ไลส์
138 win11111 LWWLLWWLWWW 7 0 4 21 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
139 Kjung WWWLWLWLWWL 7 0 4 21 คริซิวม่า
140 itmy WWWLLLWWWWL 7 0 4 21 แบรดฟอร์ด ซิตี้
141 top_tnw LWWWLWLWWWL 7 0 4 21 ออสเตรเลีย (W)
142 Thingnote WLWWWWLWWLL 7 0 4 21 ซันเดอร์แลนด์
143 -เฮีย ป. WLWLWWWLWWL 7 0 4 21 ทรานเมียร์
144 boysus LWLLLWWWWWW 7 0 4 21 เยโอวิล
145 Panupong WWWWLLWWLWL 7 0 4 21 วีคอมบ์
146 jukris- WWWWLWLWLWL 7 0 4 21 คาร์ไลส์
147 BoyCPF21 WLWWLWLWWWL 7 0 4 21 คิงส์ ลินน์ ทาวน์
148 เสือใหญ WWWLWWWLWLL 7 0 4 21 ซันเดอร์แลนด์
149 BK17 LWWLWWWLWWL 7 0 4 21 แมนส์ฟิลด์
150 JT31 WWWLWLWWWLL 7 0 4 21 ปีเตอร์โบโร่
151 ufzkaag126 WwWWWWW 7 0 0 20 ครอว์ลีย์ ทาวน์
152 Ok99999 wDLWwWWWW 7 1 1 20 พาราน่า
153 บาบู wWWLLWWWW 7 0 2 20 แบรดฟอร์ด ซิตี้
154 wittayalee WwLWWWLWwD 7 1 2 20 ทรานเมียร์
155 ramindy WWWLLWWWLw 7 0 3 20 จิลลิ่งแฮม
156 Ten WWwWWLWLLW 7 0 3 20 สคันธอร์ป
157 upoop WwWWL