หน้าแรก เล่นเกม อันดับคะแนน รางวัล กระดานสนทนา L รับ 5L W รับ 3W ยอดแชร์ 44

Division 1 Premier League

* อันดับ 16-20 ตกไปอยู่ นอกลีก
อันดับ นามแฝง ผล ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน วันนี้เลือก
1 MoDNoI WWLLWWWWLwWwW 10 0 3 28
2 Chanok WWWWWLWWLWWLL 9 0 4 27
3 BบAอLลL🤴 WWDLWLWWWWWLL 8 1 4 25
4 Ngog WLWWWWLWWLLWD 8 1 4 25
5 TOTTI LLLLWLWWWWWWW 8 0 5 24
6 Rung Kulad WWLwLWLwWLWWL 8 0 5 22
7 ศรัณย์ LWWWWLLWWWLLL 7 0 6 21
8 นนท์นาป่า LWLWWLLwLLWWW 7 0 6 20
9 unicorn wa LWWLWwLWWWLLL 7 0 6 20
10 ₡Ᾰ℣℟ Ḹ℟Ẏ ⑱ LWDDLWwWLLWLW 6 2 5 19
11 Makfare WWDLWLWLLWLLW 6 1 6 19
12 Cartoon WWDWLLWLWWLLL 6 1 6 19
13 รุ่ง LLDWWLWWwLLLW 6 1 6 18
14 ★คนมักหี★ WWLLWLLWPLWwL 6 0 6 17
15 เชลชี.. LLLLwLWLWWLWW 6 0 7 17
16 KongK WLWLLLLLWLWDW 5 1 7 16
17 Aana LWLLWWWLLLWL 5 0 7 15
18 mutshy WWLwWLWLLLLLL 5 0 8 14
19 (เจี๊ยบ) LLWLWLLWLLLWL 4 0 9 12
20 bamzaza WLLLLLLLLLLLW 2 0 11 6

Championship Championship

* อันดับ 1-5 ได้เลื่อนขึ้นไปอยู่ Premier League
อันดับ 16-20 ตกไปอยู่ Division 1
อันดับ นามแฝง ผล ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน วันนี้เลือก
1 Jinba WWWWWLWWWWLLL 9 0 4 27
2 BOY BARCA WLLWWWLWLWWWL 8 0 5 24
3 Joey123 LWWWWWLWLWWLL 8 0 5 24
4 กัลยา WWLLLWLWWLWWW 8 0 5 24
5 iTON 🇹🇭 WWLwWLLWLWWWL 8 0 5 23
6 ♡โอ๋♡ LWLDLLWDWwWWW 7 2 4 22
7 CAPTAIN LWLDLwwLwWWWW 8 1 4 22
8 Aon aguero WWWLLLWWLWWLL 7 0 6 21
9 ติดบวก+++ LWWDWLLLWLDWW 6 2 5 20
10 เฮียสวน WLLWLLLWWWWwL 7 0 6 20
11 ッsᴇᴘʜɪʀᴏᴛʜ WLLLWwLWWWLwL 7 0 6 19
12 Af ter LWLLWWWLLLWW 6 0 6 18
13 caz8 WLDLWWWwLLWLL 6 1 6 18
14 kingphasky WLLWLWWLWWLLL 6 0 7 18
15 Kalamun9 wLWLLwwwLWLWL 7 0 6 17
16 Bigberm WWLLLWLWLWL 5 0 6 15
17 OMASHI LLWWLLLWWLWL 5 0 7 15
18 tar251o LLWLWLLWLwLWL 5 0 8 14
19 Pud LLLLLLWLWLWLL 3 0 10 9
20 Haden999 WLLLLLLLWLLLW 3 0 10 9

Division 1 Division 1

* อันดับ 1-10 ได้เลื่อนขึ้นไปอยู่ Championship
อันดับ 16-20 ตกไปอยู่ นอกลีก
อันดับ นามแฝง ผล ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน วันนี้เลือก
1 sirTaaUB LWWDWLWLWWWWW 9 1 3 28
2 Thingnote WWLWWWWLWLWLW 9 0 4 27
3 peapeadong LLWWWLWWLWWDW 8 1 4 25
4 huntnover LWLDWLWWWwWWL 8 1 4 24
5 Na2562 WWWwWwLWLLDLW 8 1 4 23
6 Yakusa LWWWLwWWLLLWW 8 0 5 23
7 WichTechaw LWWLwWLLWWWLW 8 0 5 23
8 Tongh WWLwLwWWWLLWL 8 0 5 22
9 Zaza2542 WLDwWwLwLLwWW 8 1 4 21
10 Pedkung WWDLLLwWLWWLW 7 1 5 21
11 ซ้อมยิง!👈 WWLLLLWWLWWLW 7 0 6 21
12 Noina WWLLWwLWLWLWL 7 0 6 20
13 Totos LWLLWwwWLLWWL 7 0 6 19
14 จ๋า LLWWWLWLLWLLL 5 0 8 15
15 -มือใหม่ WWLWWLLLL 4 0 5 12
16 ลิงลม LWDwWLLLLLLLL 3 1 9 9
17 สวนมาดิ LWLLLLWLLLLLW 3 0 10 9

นอกลีก นอกลีก

* อันดับ 1-10 ได้เลื่อนขึ้นไปอยู่ Division 1
อันดับ นามแฝง ผล ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน วันนี้เลือก
1 Evenan WWWWWWLWWWWWW 12 0 1 36
2 ม้ามืด👣 WWWLWLWWWWWWW 11 0 2 33
3 bbas7766 WWLWWwWWWWLWW 11 0 2 32
4 😈วุฒิพงศ์ LWWWWwWwWWWWL 11 0 2 31
5 The Winner WWDLWwWWWWWLW 10 1 2 30
6 บุ๊ยๆ WWWWWLWWWWWLL 10 0 3 30
7 Nupong WLLWWWWLWWWWW 10 0 3 30
8 A7X"0071" WWWWWLWWWWWLL 10 0 3 30
9 jj123123 WWLLWLWWWWWWW 10 0 3 30
10 papa999 WWWWWWLWLWLWW 10 0 3 30
11 Boykornwaa wWLWWWWWWWWL 10 0 2 29
12 Pattrik WPWLWwWWWLWWW 10 0 2 29
13 garunte wLWLWwWWWDWWW 10 1 2 29
14 สวนพลู LWWLLWWWwWWWW 10 0 3 29
15 Nonyจุฟ LWLwWWWWLWWWW 10 0 3 29
16 เอกกี้ WWLLWLwWWWWWW 10 0 3 29
17 Jojoe WLWwWwWWWWLW 10 0 2 28
18 Wayfer WWWwWwLWLWWW 10 0 2 28
19 Bankzaf WWWWWwWwWWLL 10 0 2 28
20 TepA LWDWWLWWWWLWW 9 1 3 28
21 เณนแจด🥰ปุ WLWWLWWLWWWWD 9 1 3 28
22 Aedzii LLWWWWWWLWWDW 9 1 3 28
23 Big WDWWLWwWWWW 9 1 1 27
24 tidnoi099 WWWWLwLDWWWW 9 1 2 27
25 Bem WWWwwwLWWWWL 10 0 2 27
26 Su123 WWWWWLWWWLWL 9 0 3 27
27 Blackpanth WWWWLLWWLWWW 9 0 3 27
28 Yachtz WWLWWLLWWWWW 9 0 3 27
29 Kob LWDwwwWwWWWWL 10 1 2 27
30 Pe Tana LDWLWwWWLWWWW 9 1 3 27
31 หกวิถี LWWWWLwLWWDWW 9 1 3 27
32 Jo 8c WWWWLwLWLDWWW 9 1 3 27
33 Somchay WWDwWLWLWWWWL 9 1 3 27
34 BolL WLLwWWWwwWLWW 10 0 3 27
35 Naynunakub WWLwWwwWWLWLW 10 0 3 27
36 พี่โต้ง WLLwWwwWLWWWW 10 0 3 27
37 k2999 LWWLWLWWWWLWW 9 0 4 27
38 Koyyy WWLWLLWWWWWLW 9 0 4 27
39 tumboiy WWWWWWLLLLWWW 9 0 4 27
40 หัวแดง WWWWLWLLWLWWW 9 0 4 27
41 สากล++++ WWWLLWWWWLWWL 9 0 4 27
42 MusTang LWWWWLWWLLWWW 9 0 4 27
43 Cinzano LWWWLLWWWWWLW 9 0 4 27
44 7ke WWWWLLWLLWWWW 9 0 4 27
45 เบลล่า WWWWWWLLWLWLW 9 0 4 27
46 มือใหม่หัด LWWWWWLWLWWLW 9 0 4 27
47 Mt15 WWLWWLWLWLWWW 9 0 4 27
48 Gameindy WWWLWLLLWWWWW 9 0 4 27
49 อนงค์- LWLWLWWWWWLWW 9 0 4 27
50 ทิพย์ LLLWWWWWLWWWW 9 0 4 27
51 nurd WWWLWLLWWWWLW 9 0 4 27
52 S-76B LWWWWWLWLWWWL 9 0 4 27
53 Gnim LLWWWWLWWWWWL 9 0 4 27
54 ไอดีน WWWWWLLWWWLWL 9 0 4 27
55 Gooeak WDDWWWWLWWW 8 2 1 26
56 เอื้อ จ๋า LWWwWLWWWWLW 9 0 3 26
57 Top LwWLWLWWWWWW 9 0 3 26
58 กินเต็ม WLWWLWWwLWWW 9 0 3 26
59 Pjsnarak WWLWWWWwLLWW 9 0 3 26
60 Shanks LWWLWwwLWDWWW 9 1 3 26
61 Bravo 01 LWWWWwwWDLLWW 9 1 3 26
62 saran12- LwWDWwWLLWWWW 9 1 3 26
63 Don Sweet WLLLwwwWWWWwW 10 0 3 26
64 Jay888 WWLwWLWLWLWWW 9 0 4 26
65 bookmadcat WWWLWwLWLLWWW 9 0 4 26
66 บันเทิงtm- WWWWLwLWLWWWL 9 0 4 26
67 ยกซด LWLWwWWWLWLWW 9 0 4 26
68 Phimnada LWWWLwWWWWWLL 9 0 4 26
69 Zuv wWWWWLLWWLLWW 9 0 4 26
70 แม่นางอรนุ WWwLWWLLLWWWW 9 0 4 26
71 FC. คยจื้น WWWwWLLWLLWWW 9 0 4 26
72 BRAVO 08 WWWLWWLWLwWWL 9 0 4 26
73 ArmZAA WWWLLWWWWWLD 8 1 3 25
74 Chanont WLDWWLWWLWWW 8 1 3 25
75 [email protected] WWWWLWWWWLLD 8 1 3 25
76 น๊อตสล็อต WwWLWwWWWLWL 9 0 3 25
77 baszaazas LWWLWWWWwLWDD 8 2 3 25
78 man.u wWDWWLLWwWLwW 9 1 3 25
79 Atime WWDWWWLLWWLLW 8 1 4 25
80 ออมสิน WLDWLWLLWWWWW 8 1 4 25
81 Oon WLDWWWLLWWWLW 8 1 4 25
82 มึนจังกู WWLDWWLWWLWWL 8 1 4 25
83 MiniBall WLDWLWWWWWLLW 8 1 4 25
84 jj24688 WWWWWwLWwLWLL 9 0 4 25
85 แฟนฉัน WWWwWLWWLLWwL 9 0 4 25
86 เด็กโนรมย์ wLWWWLwLWWWLW 9 0 4 25
87 Poom LWLwWWWwLWLWW 9 0 4 25
88 Sorayut73 WLWwWWWLLwWLW 9 0 4 25
89 หมวย- WWWWLwWLLWWwL 9 0 4 25
90 Potae LWLLWwWLwWWWW 9 0 4 25
91 Khal Drogo WWWLwwLLWWWWL 9 0 4 25
92 Bollsing LWLwWLwLWWWWW 9 0 4 25
93 นาย LWWLWwwWLWLWW 9 0 4 25
94 หนุ่มน้อย LLWWWWWWWW 8 0 2 24
95 IAMPUN WWWLLWwwWwW 9 0 2 24
96 buayok WWLwWwwWLWW 9 0 2 24
97 Shamanking LWLWWWLWWWW 8 0 3 24
98 gonmanee WWLLWWLWWWW 8 0 3 24
99 Ratchanee WDWLWLWWwWLW 8 1 3 24
100 Reed WLWWWLWWWLLW 8 0 4 24
101 อะไรนะครับ WLLLWWWLWWWW 8 0 4 24
102 อเล็ก WLLLWWWWWWLW 8 0 4 24
103 จิ๊บ WWLWWLLWWWWL 8 0 4 24
104 KUSHIDA22 WWDwWWWWLLLLW 8 1 4 24
105 انا هذا زي WLLwWWWWDLWWL 8 1 4 24
106 derkx WLWLWLWWDWWwL 8 1 4 24
107 Anurak1415 WWLLLwWWDWLWW 8 1 4 24
108 ❤เด็กหงห์❤ LWWDLwWWLWWLW 8 1 4 24
109 liealzano2 WLDWWLwLWWWWL 8 1 4 24
110 potae- WLLWWwWLDLWWW 8 1 4 24
111 A7[Haimee] WwLwWwLWWLLWW 9 0 4 24
112 5678GolF LWWLWWWLWWLWL 8 0 5 24
113 Sakmoo WWLLWLWWLWWLW 8 0 5 24
114 ae5411 WWWLWWLLLLWWW 8 0 5 24
115 ajbenz LLWLLWWWWWWLW 8 0 5 24
116 Somsak WLWWLWWWLLWWL 8 0 5 24
117 marut5536 WWLWLWLWLWLWW 8 0 5 24
118 backsky01 LWWWWWWLWLLWL 8 0 5 24
119 -songwit12 LWLLWWWWWWLWL 8 0 5 24
120 7777 WWWWLWWWLLLLW 8 0 5 24
121 Ten LWWWWWLLWWWLL 8 0 5 24
122 วิ๊คตต้าร์ LWLWLWWWLWWWL 8 0 5 24
123 Kao888 WWWWLLWWLWWLL 8 0 5 24
124 กนก WWWWWLLLLWWWL 8 0 5 24
125 sak999 WWLWLWLWLWLWW 8 0 5 24
126 Jeeja LWWWLWLLWLWWW 8 0 5 24
127 งามไส้..!! WWWLWL